Bos Agency

bezpečnostní agenturaKontakt

BOS AGENCY


Michal Esser
František Esser

Kancelář
Pasáž Lucerna
Vodičkova 36 - Praha 1 • telefon / fax:
 • majitel: +420 605 252 857
 • zástupce: +420 602 215 001

zavřít


Služby Hlídací služby

Fyzická ostraha objektů a majetku:

 • formou strážní služby
 • formou recepční služby
 • lze doplnit o psovoda nebo kamerový systém

Ochrana osob

 • osobní ochrana podnikatelů (zajištění komplexní bezpečnosti non-stop, doprovod při schůzkách, jednáních, rizikových transakcích apod.)
 • doprovody při výkonu právního úkonu
 • osobní ochrana rodinných příslušníků, podnikatelů (nepřetržitá ochrana manželek a dětí, případně doprovod na vybrané akce)

Přeprava finančních hotovostí a cenností:

 • závisí na přání klienta
 • normální nebo pancéřové vozidlo
 • naše firma je pojištěna do 2 000.000 Kč, na přání klienta je možno pojistku zvýšit

Zajištění bezpečnosti při výkonu soudních exekucí:

 • pořízení video, audio záznamu
 • úklid, doprava

Zajištění bezpečnosti kulturních a jiných akcí:

 • veřejné akce formou rautů
 • soukromé akce formou párty
 • diskrétní akce a jednání
 • koncerty
 • sportovní akce
 • reklamní kampaně

Vyškolení zaměstnanců klienta:

 • kondiční střelba
 • sebeobrana
 • taktické a právní aspekty sebeobrany
zpět zavřít

Služby Speciální detektivní služby

 • zpracování projektů ostrahy
 • kontrola činnosti Vaší ostrahy (denní i noční kontrola Vašich strážných i najaté bezp. služby)
 • prověření bezpečnosti stávajícího systému ostrahy
 • průzkum a otestování terénu před jednáním, schůzkou apod.
 • komplexní zajištění a realizace úkolů krizového managementu
 • další speciální služby na přání klienta (nemající protizákonný charakter)
zpět zavřít

Služby Detektivní služby

 • Vyhledávání vysokofrekvenčních zdrojů (odposlechy)
 • Právně-poradenský servis
 • Zprostředkovatelský servis
 • Zjišťování referencí k firmám
 • Zjištění majetkových poměrů jak fyzických tak i právnických osob

Pozorování osoby:

Pozorování osob je v poslední době velice oblíbenou a využívanou službou. Když pomine zájem o tuto službu v kruhu rodinném, kdy se na nás jeden z manželů obrací s podezřením na nevěru.....nutno poznamenat, že stále častěji bývá předmětem pozorování potenciální obchodní partner.

Skrytá střežení určitého prostoru nebo předmětů:

Skryté střežení či pozorování určitého prostoru nebo předmětů je prováděno většinou s prioritním cílem zamezit protiprávnímu jednání a odhalení pachatele. Slovem "skryté" se rozumí využití nejmodernější techniky a maskovacích prvků vždy podle dispozic dané lokality. Toto pozorování je možné provádět za jakýchkoli klimatických podmínek a samozřejmě také v nočních hodinách.

Momenty, které jsou pro našeho zákazníka nejdůležitější je možno vyfotografovat nebo natočit.

zpět zavřít

Služby Kontrola práceschopných

 • Právně-poradenský servis
 • Zpracování projektu
 • Využíváme nejmodernější techniku k dohledání osob

Kontrola dodržování léčebného režimu zaměstnanců :

Na základě Vašeho požadavku provádí naše firma i činnosti směřující ke snížení případů nedodržování léčebného režimu. Naši vyčlenění lidé provádějí kontrolu přítomnosti nemocných zaměstnanců v místech, která udali jako místa léčení.

zpět zavřít

Profil firmy

Dovolujeme si Vám nabídnout služby naší bezpečnostní agentury.

Naše bezpečnostní agentura funguje od roku 1992 a střežila již řadu osob a objektů. Zabýváme se fyzickou i technickou ostrahou osob a majetku dle přání zákazníka a to i nepřetržitě 24 hodin denně včetně sobot, nedělí a svátků. Dnešní doba přináší nebývalý nárůst kriminality a tím i větší možnost ztrát na vašem majetku či dokonce zdraví.

České komory detektivních služeb

Rozhodnete - li se využít našich služeb, snižujete tím riziko na minimum. Jsme členy České komory detektivních služeb, která byla založena jako profesní sdružení provozovatelů soukromých detektivních služeb, bezpečnostních technologií a služeb, komerčního (podnikatelského) zpravodajství a jim příbuzných profesí.

I přesto, že patříme k menším agenturám, jako jedna z mála firem jsme si udrželi své postavení na trhu až do současné doby.

zavřít

Vybavení

Naši zaměstnanci pracují jak v uniformách a ozbrojeni, tak i v oblecích dle dané situace a dle pokynů zákazníka. Pracovníci jsou vybaveni technickými prostředky, které umožňují výkon služby na nejvyšší úrovni - tonfa, slzotvorný plyn, pouta, halogenová svítilna, osobní radiostanice a mobilní telefon.

Pracovníci mohou použít k výkonu služby i speciálně vycvičené psy, nebo další prostředky speciálního určení - jako zbraň apod. Viditelný odznak agentury včetně identifikačního čísla pracovníka ve formě dekorativního doplňku je samozřejmostí.

Chránit naše klienty a jejich majetek, je naším prvořadým cílem. Všichni pracovníci naší agentury jsou vázáni služebním a obchodním tajemstvím, kterým bráníme zneužití informací a garantujeme klientovi plnou diskrétnost.

zavřít

Reference

Struktura naší klientely je velmi různorodá. Služby poskytujeme v bankovních a peněžních ústavech, obchodních a výrobních organizacích, v hotelích, restauracích a hernách. Provádíme ostrahu kulturních památek, galerií a dalších objektů.


Lucerna

LUCERNA-BARRANDOV, spol. s r.o.

HONEYWELL

Honeywell

Rock Point

Rock Point

Milcom Servis

Milcom Servis

Vachler Art Company

Vachler Art Company


zavřít

Ceník služeb

Fyzická ostraha objektů:

 • nízký stupeň nebezpečnosti od 140,- Kč/os./hod.
 • střední stupeň nebezpečnosti: 160 - 180,- Kč/os./hod.
 • vysoký stupeň nebezpečnosti od 220,- Kč/os./hod.

Pozn: po dohodě možný měsíční paušál.

Ochrana osob:

 • nízký stupeň nebezpečnosti od 1.000,- Kč/os./hod.
 • střední stupeň nebezpečnosti: 2.000,- Kč/os./hod.
 • vysoký stupeň nebezpečnosti od 5.000,- Kč/os./hod.

Pozn: po dohodě možný měsíční paušál.

Zajištění bezpečnosti při výkonu soudních exekucí:

od 700,- Kč/os./hod.

Pořízení video/audio záznamu:

dle dohody a druhu záznamu

Přeprava finančních hotovostí a cenností:

 • běžný osobní automobil 20,- Kč/km
 • vozidlo s pancéřováním 40,- Kč/km
  • do 2.000.000 Kč min. 2 osoby 1.000,- Kč/os./hod.
  • nad 2.000.000 Kč min. 4 osoby 2.000,- Kč/os./hod.

Ceny za ostatní služby budou stanoveny na základě specifických požadavků klienta.

zavřít